Σύμφωνα με τα δεδομένα τής GeoData μπορούμε να κατατάξουμε τις φυσικές περιοχές (εκτός δασών) στους παρακάτω τύπους:

 • Φυσικοί βοσκότοποι

 • Θάμνοι και χερσότοποι

 • Σκληροφυλλική βλάστηση

 • Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις

 • Παραλίες αμμόλοφοι αμμουδιές

 • Απογυμνωμένοι βράχοι

 • Εκτάσεις με αραιή βλάστηση

 • Αποτεφρωμένες εκτάσεις
  • natural=burnt

 • Παγετώνες και αιώνιο χιόνι


Όπως μπορείτε να δείτε, μαζί με το κάθε είδος σημειώνονται και οι απαραίτητες ετικέτες (tags) που προτείνονται για τον σωστό χαρακτηρισμό τους. Οι ετικέτες αυτές μπορεί να αλλάξουν βάσει τής συζητήσεως που θα προκύψει και στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν με τις νέες τιμές